【YouTube】スタッフ対談インタビュー動画を追加しました

■【採用動画】株式会社ライフアシスト【社員対談インタビューPart1】